ADI SOYADI

  ÜNVANI

GÖREVİ

DAHİLİ TELEFON

  E-POSTA

GÖREV TANIMLARI

Selma MERT

Daire Başkan V.

 

8700

selma.mert@agu.edu.tr

 

Muhammed ÖZKAN

Şube Müdürü

İdari İşler, Satınalma (Basılı Kaynaklar)

8703

muhammed.ozkan@agu.edu.tr

Görev tanım formu

Ali KURT

Kütüphaneci

 

8701

ali.kurt@agu.edu.tr

Görev tanım formu

Özlem ERGENÇ

Bilgisayar İşletmeni

Teknik İşler, Satınalma,

(Elektronik Kaynaklar)

8704

ozlem.ergenc@agu.edu.tr

Görev tanım formu

Esra OKUMUŞ

(Ücretsiz İzin)

Kütüphaneci

 

8704

esra.okumus@agu.edu.tr

Görev tanım formu

Gizem ÇELİK

Memur

Ödünç Alma ve Ödünç Verme İşlemleri

8702

gizem.celik@agu.edu.tr

Görev tanım formu