• ILL hizmetinden; tüm AGU akademik ve  idari personeli ile  doktora ve yüksek lisans öğrencileri yararlanabilir.
 • Yapılan isteklerin harcamaları (fotokopi, posta vb.) kullanıcılar tarafından karşılanır.
 • Kullanıcı aradığı kaynağın  AGU kütüphane koleksiyonunda olup olmadığını teyit ettikten sonra isteği gerçekleştirmelidir. 
 • Kullanıcı aradığı kaynağın hangi kütüphaneden karşılandığını bilerek isteği yapmalıdır. İhtiyaç duyulan kaynağın hangi kütüphanede olduğunu öğrenmek için Toplu Katalog taraması yapılabilir.
 • İstenen kaynaklar için ödünç süresi 30 gündür. İhtiyaç duyulması durumunda uzatma işlemi talep edilebilir.
 • Ödünç alınan kaynakların kaybolması, hasar görmesi veya geç iade edilmesi halinde sorumluluk kullanıcıya aittir.
 • İstekte bulunulan kaynak için sağlayıcı kütüphanenin ödünç verme kuralları geçerlidir.
 • Kitap isteğinde bulunacak kullanıcıların Kitap İstek Formu'nu doldurarak,
 • Makale isteğinde bulunacak kullanıcıların Makale İstek Formu'nu doldurarak kutuphane@agu.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

DİĞER ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ İÇİN;

 • Kullanıcılar yalnızca kütüphaneleri aracılığıyla ödünç isteğinde bulunabilirler, bireysel olarak istek yapamazlar.
 • Ödünç isteğinden doğan masrafları istekte bulunan kütüphane karşılar.
 • İstekte bulunacak kütüphaneler isteklerini yetkili kütüphaneci aracılığı ile yapmalıdır.
 • Tek seferde 5 adet kaynak ödünç verilebilir.
 •  Referans, rezerv, süreli yayın, özel koleksiyonlar ödünç verilmez.