ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANELERİ
YARARLANMA KURALLARI

Genel Kurallar

 • Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez, su haricinde içecek tüketilmez.
 • Kütüphane içerisinde cep telefonu kullanılmaz ve yüksek sesle konuşulmaz.
 • Kullanıcılar kendi eşyalarından sorumludurlar. Kaybolan ya da çalınan eşyalardan Kütüphane çalışanları sorumlu değildir.
 • Kütüphanemiz koleksiyonu elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. Hiçbir yayın kütüphane dışına izinsiz çıkartılamaz. Yasa dışı yollarla çıkarıldığı durumlarda yasal işlem yapılır.

Üyelik

 • Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri  ile mensubu olan Akademik ve İdari personel Kütüphaneye üye olabilirler. Kurumdan ilişik kestikleri gün, ilişik kesme formunun birimlerce onaylanması ile üyelik son bulur.
 • Üyelik, personel bilgi sisteminden ve öğrenci bilgi sisteminden alınan bilgilerle otomatik oluşturulur. Otomatik oluşturulmadığı durumlarda, üye kaydı için üniversite kimliği veya öğrenci belgesi, üyelik formunun doldurulması ve bir fotoğraf yeterlidir.
 • Üyeler, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdürler.
 • Abdullah Gül Üniversitesi kütüphanesinin ve çalışanlarının temel görevi, üyelerine en iyi hizmeti sunmaktır.

Ödünç Alma, İade, Uzatma ve Rezerv İşlemleri

 • Kütüphaneye üye olan AGÜ mensubu bütün yararlanıcılar kütüphaneden ödünç yayın alabilirler.
 • Kütüphane üye kartı veya üniversite kimliğinin her yayın alınışında gösterilmesi zorunludur.
 • Başka bir yararlanıcıya ait kütüphane kartı ile ödünç yayın alınamaz, süre uzatması, ayırtma işlemleri yapılamaz, alınan yayınlar başka kişilere devredilemez.
 • Danışma kaynakları, Kapalı Bölümdeki kaynaklar, tezler, süreli yayınlar ve görsel-işitsel materyaller dışındaki bütün kütüphane kaynakları ödünç alınabilir. Görsel İşitsel Materyaller, Akademik üyelere, 3 Gün süreyle 7 adet, İdari kadro ve Öğrencilere 3 Gün Süreyle 3 adet verilebilmektedir.
 • Ders veren Akademik Personel 90 gün süreyle 7 kitap alabilir ve 1 defaya mahsus olmak üzere 90 gün süreyle uzatabilirler. Diğer akademik personel ise, 30 gün süreyle 7 kitap alabilir ve 1 defa uzatabilir. İdari Personel 30 gün süreyle 3 kitap, Tüm Öğrenciler 30 gün süreyle 3 kitap alabilirler ve 1 defa 30 gün süreyle uzatabilirler.
 • Ödünç alınan yayınların süresi başkası tarafından rezerv konulmadığı takdirde tekrar uzatılabilir. Acil durumlarda ve gerektiğinde kullanıcıdaki kitap çağrılabilir. Ödünç kitabın, süresi geçmiş ise, kitap görülmeden süresi uzatılamaz.
 • Kullanıcılar yapmış oldukları Kütüphane işlemlerini, libsearch.agu.edu.tr web sayfası üzerinden kullanıcı işlemleri alanından görebilir, takip edebilir, uzatma ve yeni kaynak talebi gibi işlemleri yapabilirler.
 • Başkası tarafından ödünç alınan yayınlar için ayırtma yapılabilir; başkalarının teslimiyle birlikte; ayırtılan yayınlar 3 gün içinde alınmadığı takdirde sırada bekleyen başka yararlanıcı varsa ödünç alabilir, sırada yararlanıcı bulunmadığı takdirde yayın rafa gönderilir.
 • Üzerinde gecikmiş yayın bulunan üyeler, bunları iade etmeden ve gecikme bedelini ödemeden yeni ödünç yayın alamazlar, uzatma işlemlerini yapamazlar.
 • Abdullah Gül Üniversitesi Kütüphanesi, ILL (KİTS) ve TÜBESS desteği ile, diğer tüm üniversitelerden yayın getirtebilir. Kütüphanemizde olmayan yayınlar başka üniversitelerde varsa, üyelerimiz bunu kutuphane@agu.edu.tr adresine bildirmeleri halinde, ilgili üniversiteden istek yapılır. Yayın geldiğinde yararlanıcıya teslim edilir. ILL yoluyla getirtilen yayınlarda yararlanıcılar, 21 gün yararlanabilir. Ayrıca, yayının getirtilmesi ve tekrar gönderilmesi için gerekli kargo ücretleri ve varsa fotokopi vb. ücretler istek yapan yararlanıcı tarafından karşılanır.

YARARLANICILARA GÖRE KAYNAKLARIN SÜRESİ

 

Kitap

Süre

Uzatma

Yararlanacakları

Yararlanıcılar

Sayısı

(gün)

Sayısı

koleksiyonlar

1) Kurum içi yararlanıcılar

 

 

 

 

            a) Ders veren akademik yararlanıcılar

7

90

1 (30 gün)

Tümü

            b) Diğer akademik yararlanıcılar

7

30

2

Tümü

            c) İdari yararlanıcılar

3

30

1

Tümü

            d) Öğrenci yararlanıcılar

 

 

 

Tümü

                I) Ön Lisans ve Lisans öğrencileri

3

30

1

Tümü

  II) Lisansüstü öğrenciler

3

30

1

Tümü

2) Kurum dışı yararlanıcılar

 

 

 

 

            a) Protokol yoluyla yararlananlar

5

30

1

Basılı kaynaklar

      (HENÜZ PROTOKOL İMZALANMAMIŞTIR)

            b) KİTS Yoluyla yararlananlar

3

30

1

Basılı kaynaklar

            c) Üyelik Yoluyla Yararlananlar (Henüz dış kullanıcı üyeliği kabul edilememektedir.)

3

30

1

Okuma kitapları ve kültürel yayınları ödünç alabilir, diğerlerini alamaz 

       Kaynaklara Erişim

 • Abdullah Gül Üniversitesi Kütüphaneleri, basılı kaynakların yanı sıra çok sayıda, elektronik kaynağı da yararlanıcılarına sunmaktadır. Basılı ve elektronik (veritabanları, elektronik kitaplar vb.) tüm kaynaklara, library.agu.edu.tr adresinden erişebilirler. Elektronik kaynaklardan kütüphanemizin satın aldıklarını, bilgisayarına indirerek kullanabilir.
 • Kütüphane kaynakları, web uygulamaları dışında Android ve iOS işletim sistemlerinde çalışan BookMyne adlı Mobil uygulamayla da aranabilir.
 • Basılı kaynakların, kaynak bilgileriyle bilgisayar veya mobil sistemlerden aratılarak raf bilgisi elde edildikten sonra, kütüphane içerisinde ilgili raf bulunarak kaynağa erişilebilir.

Kampüs Dışı Erişim

 • AGÜ üyesi olan ve @agu.edu.tr uzantılı e-mail adresine sahip olan herkes, kampüs dışından da kütüphane kaynaklarına erişebilir.
 • Kampüs dışından kütüphane kaynaklarına erişmek için, bilgisayarından vekil (proxy) sunucu adresine, 195.183.226.12 IP numarasını, port bağlantı noktasına ise 9090 yazarak, kullanıcı adı olarak @agu.edu.tr uzantılı e-mail adresini ve parola kısmına da e-mailine ait parolayı yazarak erişim sağlanabilir.

Geciken Yayınlar ve Cezalar

 • Kütüphane, herhangi bir yayını ödünç alan ve zamanında iade etmeyen yararlanıcıları uyarmaya çalışır, ancak sorumluluk yararlanıcıya aittir. Kullanılan otomasyon sistemi, gecikme gününe 7 gün, 3 gün ve 1 gün kala yararlanıcıya bir mail göndererek uyarır. Son uyarı gününe kadar, yararlanıcı libsearch.agu.edu.tr adresine girerek sistem üzerinden uzatma yapabilir. Gecikmiş olan kaynaklar için uzatma sistem üzerinden yapılamaz. Bu durumda, yararlanıcı, kitapla birlikte kütüphaneye gelerek uzatma yapmak durumunda kalacaktır.
 • Gününde iade edilmeyen her yayın için, Kütüphane Komisyonu tarafından belirlenen günlük gecikme ücreti alınır. Gecikme cezası kitaplarda, günlük, görsel-işitsel materyallerde ise saatlik 50 kuruş şeklinde düzenlenmiştir.
 • Üyeler kaybettikleri ve zarar verdikleri baskısı mevcut yayınları satın alarak 1 hafta içinde kütüphaneye teslim etmek zorundadırlar. Temini mümkün olmayan yayınların kaybedilmesi veya yıpratılması durumunda üyeler, Kütüphane Komisyonun belirleyeceği benzer ve fiyat olarak eşdeğer bir kitabı satın alarak kütüphaneye teslim eder. Satın alma konusunda kütüphane satın alma birimi çalışanları yardımcı olurlar. Bu durumlarda, üyeye ait gecikme cezası varsa ayrıca öder.

İlişik Kesme

 • Öğrenciler mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda, personelin ise kurumdan ayrılmaları durumunda ödünç aldıkları yayınları iade ederek, ödemeleri gereken ceza varsa ödeyerek Kütüphane Daire Başkanlığından "ilişiği yoktur" belgesi almak zorundadırlar.
 • Üniversiteden 2 aydan daha fazla süre ile izinli olarak ayrılan, başka bir kuruma atanan veya görevlendirilen, istifa eden veya emekli olan akademik ve idari personel, Kütüphaneden ilişiğini kesmek zorundadır.
 • Üzerinde kütüphaneye ait yayın bulunduğu halde üniversiteden ayrılan üyeler Rektörlük Makamı’na bildirerek, ilgili yararlanıcı tarafından yayınların kütüphaneye iade edilmesinin sağlanmasını talep eder.

Kütüphaneyle İletişim

 • Her türlü istek ve önerilerinizi Abdullah Gül Üniversitesi Kütüphanelerinin kutuphane@agu.edu.tr e-mail adresine iletebilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki telefonlardan ulaşarak bilgi alabilirsiniz.

Gecikme Cezaları

İade Geciktirme Ücretleri  50 Krş (Basılı kitaplar için/günlük)
 Rezerv Kitap İçin Gecikme Ücreti  50 Krş (saatlik)
 Görsel-İşitsel Materyaller  50 Krş (saatlik)

 

Abdullah Gül Üniversitesi
Kütüphane ve Dokümantasyon
Daire Başkanlığı

Sümer Kampüsü, Kayseri, Türkiye
Tel: +90 352 290 83 27- Dahili (8702) 
Faks: +90 352 338 88 28
E-Posta: kutuphane@agu.edu.tr