0000-00-00 00:00:00

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ev sahipliğinde 16 Kasım 2017 Perşembe günü "Turnitin" veritabanı kullanıcı eğitimi düzenlenmiştir.

AGÜ Seminer C Salonunda Turnitin Türkiye Temsilcisi Eğitim Danışmanı Serdinç KAYA tarafından verilen eğitimde Turnitin kullanımı hakkında bilgiler verilerek, öğrenci ödev ve projelerinin kontrolünün nasıl yapıldığı; intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılan programın makale, ödev ve benzeri çalışmaları, internet, veritabanları ve daha önce programa yüklenmiş olan dokümanlarla karşılaştırarak aralarındaki benzerlik yüzdelerinin nasıl hesaplandığı anlatıldı.

Soru-cevap bölümünde ise uygulamalı olarak karşılaşılan sıkıntılar paylaşıldı.