2020-11-11 12:01:00

Değerli AGÜ Mensupları,

12 Kasım 2020 tarihinde 11.00-12.00 saatleri arasında,  “JOVE eğitimi”  webinarı düzenlenecektir. 

Webinar linki : 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDNlOGVlOTMtMTVmMS00NmM5LWJkYjEtNTQ0NzQ2YmYwYzI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22094f655d-0213-4ba2-a707-37b878576c06%22%2c%22Oid%22%3a%22ac1b56b4-6c75-4ef5-ad91-7206f8819ac8%22%7d

 

 

Sağlıklı günler dileklerimizle,

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

AGÜ Kütüphanesi olarak; tüm personelimiz ile her türlü teknik destek, istek ve önerilerinizi sağlamaküzere helpdesk.agu.edu.tr veya kutuphane@agu.edu.tr aracılığıyla sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.