2020-03-24 12:29:00

Değerli AGÜ Mensupları,

COVID19 ile ilgili aşağıdaki akademik makale ve kitap bölümleri ücretsiz erişime açılmıştır. İçeriğe aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

AGÜ Kütüphanesi olarak; duyurularımız ile ilgili görüşlerinizi kutuphane@agu.edu.tr bildirmenizi rica ederiz.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

****************************************************************

https://taylorandfrancis.com/coronavirus/

****************************************************************

https://www2.brill.com/COVID-19_Collection

Konulara göre içerik:

Epidemics and crisis research past and present (Geçmişte ve günümüzde salgın hastalıklar ve kriz araştırmaları)

Strategies for containment ( Sınırlama stratejileri )

Building solidarity and resilience in times of crisis (Kriz zamanlarında dayanışma ve dayanıklılık oluşturmak )

Home-schooling and distance learning (Evde eğitim ve uzaktan eğitim )

****************************************************************

Below you find a great list of resources from different publishers.

    Can't read or see images?  View this email in a browser [1]
    * American Association for the Advancement of Science [4]
Covid-19 ile ilgili en yeni haber ve araştırmalar /Latest news and research on Covid-19
    * American Academy of Pediatrics [5]
Pediatristlere yönelik güncel bilgi ve kaynaklar/ Current information and resources for pediatricians
    * American College of Physicians [6]
Koronavirüs ile ilgili Annals of Internal Medicine makaleleri /Coronavirus, Annals of Internal Medicine articles
    * American Medical Association [7]
JAMA Network: COVID-19 ile ilgili bilgiler/JAMA Network: Information about COVID-19
    * American Psychiatric Association Publishing [8]
Psikiyatristlere yönelik kaynaklar ve salgınla başa çıkma
yöntemleri / Resources for psychiatrists and coping with the outbreak methods
    * American Society of Civil Engineers [9]
Evden çalışma ile ilgili kaynaklar/Resources about working from home
    * American Society of Clinical Oncology [10]
Genel bilgi ve kaynaklar/General information and resources
    * American Society of Nephrology [11]
Ayakta tedavi hizmeti veren Diyaliz Merkezleri için kaynaklar/Resources for Outpatient Dialysis Centers
    * American Society for Microbiology [12]
COVID-19 ile ilgili makalelere ve araçlara ücretsiz erişim/Free access to articles and tools related to COVID-19
    * BioOne [13]
2020 itibariyle açık erişimli hale gelen, koronavirüs ile ilgili
makaleler/ Coronavirus-related, which became open access by 2020 articles
    * DUKE University Press [14]
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önleme yöntemleri hakkında bilgiler. Listede yer alan kitaplar 1 Haziran 2020, dergi makaleleri ise
1 Ekim 2020'ye kadar ücretsiz olarak okunabilir./About methods of preventing the spread of infectious diseases.The books on the list are June 1, 2020, and journal articles. It can be read for free until October 1, 2020. informations
    * Microbiology Society [15]
Microbiology Society portföyünden derlenen ücretsiz makaleler/Free articles compiled from the Microbiology Society portfolio
    * The MIT Press [16]
Pandemi ve Epidemiyolojiyi anlamaya yönelik makaleler / Articles to understand pandemic and epidemiology
    * New England Journal of Medicine [17]
Koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili makale ve diğer kaynaklar /Articles and other sources related to the coronavirus outbreak (Covid-19)
    * Proceedings of the National Academy of Sciences [18]
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile ilgili araştırma verileri ve
bulgular /Research data on the new type of coronavirus (COVID-19) and Results
    * The Royal Society [19]
Yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili araştırma verileri ve
bulgular /Research data on the new type of coronavirus outbreak and Results
    * Royal Society of Chemistry [20]
Koronavirüs ile ilgili ücretsiz makaleler /Free articles on coronavirus

links:
------
[1] https://acuo.campaign-view.com/ua/viewinbrowser?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&rd=12704ec6858643e0&sd=12704ec6858642ef&n=11699e4c0663af8&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[4] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec68586331a&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[5] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec68586331c&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[6] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec68586331e&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[7] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec685863320&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[8] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec685863322&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[9] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec685863324&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[10] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec685863326&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[11] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec685863328&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[12] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec68586332a&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[13] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec68586332c&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[14] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec68586332e&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[15] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec685863330&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[16] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec685863332&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[17] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec685863334&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[18] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec685863336&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[19] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec685863338&mrd=12704ec6858642dd&m=1
[20] https://acuo.maillist-manage.com/click.zc?od=2d5a885a69b60a972e5f9bf3209e74d5e1185630859ca1fd0&repDgs=12704ec6858643e0&linkDgs=12704ec68586333a&mrd=12704ec6858642dd&m=1