2020-03-20 13:09:00

Değerli AGÜ Mensupları,

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin yeni sayısının yayımlandığı belirtilmekte olup, söz konusu derginin son sayısına https://dergipark.org.tr/tr/pub/akuned/issue/52842 adresinden ulaşılabilirsiniz.

AGÜ Kütüphanesi olarak; duyurularımız ile ilgili görüşlerinizi kutuphane@agu.edu.tr bildirmenizi rica ederiz.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı