2020-03-19 13:40:00

Değerli AGÜ Mensupları,

Koronavirüs hakkındaki akademik kaynaklara aşağıda isimleri belirtilen veritabanları ve/veya linklerden ulaşabilirsiniz. 

Scientific American

https://blogs.scientificamerican.com/observations/how-the-us-must-respond-to-the-covid-19-pandemic/

National Center For Biotechnology  Information(NCBI)

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554776/

Wiley Online Library

https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com/

World Healt  Organization(WHO)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

Corona Virus Haritası

https://experience.arcgis.com/experience/685d0ace521648f8a5beeeee1b9125cd

Pubmed

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?cmd=Search&db=PubMed&term=((coronavirus*+or+coronovirus*+or+(2019-nCoV)+or+(COVID-19)))

Elsevier

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

Bmj Best Pratice

https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000168

 

AGÜ Kütüphanesi olarak; duyurularımız ile ilgili görüşlerinizi kutuphane@agu.edu.tr bildirmenizi rica ederiz.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı