2020-02-17 11:41:00

Değerli AGÜ Üyeleri,

Prehistorya, Protohistorya, Önasya, Klasik ve Eskiçağ Arkeolojileri ile Epigrafi, Nümizmatik, Antropoloji, Arkeometri, Koruma-Onarım, Mimarlık Tarihi ve Müzecilik gibi çeşitli konu alanlarını kapsayan Lycus Dergisi ile ilgili duyuru yazısı ekte yer almaktadır.

AGÜ Kütüphanesi olarak; duyurularımız ile ilgili görüşlerinizi kutuphane@agu.edu.tr bildirmenizi rica ederiz.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı