2019-11-07 15:05:00

Değerli AGÜ Mensupları,

ProQuest-ABI/INFORM Collection veritabanı, 14 Aralık 2019 tarihine kadar Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır.

ABI/INFORM Collection Veritabanı, The Economist ve Sloan Management Review, ülke ve endüstri odaklı raporlar ve Wall Street Journal gibi önemli haber kaynaklarından oluşan binlerce tam metin dergiyi, tez çalışmasını, çalışma makalelerini, kilit işletme ve ekonomi dergilerini içermektedir.

Erişim linki: https://trials.proquest.com/access?token=bjrKTsAGqGLpcCBsWdqSSVFHD

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı