2019-11-03 16:51:00

Değerli AGÜ Mensupları,

Art, Design & Architecture Collection veritabanı, 14 Aralık 2019 tarihine kadar Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır.

Erişim linki: https://trials.proquest.com/access?token=bjrKTsAGqGLpcCBsWdqSSVFHD

Art, Design & Architecture Collection veritabanı, görsel ve uygulamalı sanat alanlarındaki güncel yayınların kapsamlı bir araştırmasıdır. Art, Design & Architecture Collection veritabanı, ProQuest’in Arts & Humanities veritabanından gelen güncel tam metin dergilerinin tamamlayıcı bir koleksiyonuyla birlikte, ARTbibliographies Modern (Modern ve çağdaş sanatı), Design & Applied Arts Index (tasarım ve el sanatları ile ilgili tüm yönleri) ve International Bibliography of Art (Batı sanat tarihi üzerine yapılan çalışmaları) içerir. Tanıtım broşürü mail ekinde yer almaktadır.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı