2019-10-30 08:21:00

Değerli AGÜ Mensupları,

Hukuk alanında olan Online Legal Veri Tabanı 23 Aralık 2019 tarihine kadar Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır.

Kitap ve Dergilere erişim için: www.legal.com.tr

Legalbank İçtihat ve Mevzuat Programına erişim için: www.legalbank.net

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı