0000-00-00 00:00:00

Değerli AGÜ Üyeleri,

World Bank E- Library veritabanı, 15 Kasım 2019 tarihine kadar Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır.

Erişim linki : https://elibrary.worldbank.org/

World Bank E- Library içerik bilgileri aşağıdaki gibidir;

•  Tarım ve Kırsal Gelişim                 •  Yoksulluğun Azaltılması

•  Özel Sektör Gelişimi                      •  Kamu Sektörü Gelişimi

•  Sosyal Gelişim                                •  Teknoloji ve Telekominikasyon

•  Su Kaynakları ve Sterilizasyon     •  Dünya bankası

•  Finans ve Finansal Gelişim           •  Yönetim

•  Altyapı Ekonomileri ve Finans       •  Uluslararası Ekonomi ve Ticaret

•  Bilim ve Teknoloji Gelişimi             •  Topluluklar ve İnsan Yerleşkeleri

•  Bankacılık, Finans ve Yatırım         •  Hukuk ve Gelişim

•  Makro Ekonomi ve Ekonomik Büyüme    •  Eğitim

•  Enerji ve Endüstri                             •  Çevre ve Çevre Kirliliğini Önleme

•  Sağlık,Beslenme ve Nüfus               •  Altyapı ve Ulaştırma

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı