2019-10-07 12:00:00

Değerli AGÜ Mensupları,

Mühendislik, Mimarlık, Tasarım, Güzel Sanatlar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Spor Bilimleri, Eğitim alanlarında, aşağıda belirtilen veritabanları 01 Aralık 2019 tarihine kadar Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır. Tanıtım broşürleri aşağıda yer almaktadır.

  Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı