2019-10-07 11:34:00

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÇEVİK editörlüğünde hazırlanan "3. Uluslararası Öğrenciler Fen Bilimleri Kongresi: Bildiriler Kitabı" adlı eser, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ nin 14. maddesi gereği ve kurumsal açık erişim politikası doğrultusunda, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yayın Komisyonu Başkanlığı web sayfası http://ykb.ikc.edu.tr/S/15790/kitaplar alanında e-kitap olarak yayımlanmıştır.

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı