2019-03-06 12:10:00

Değerli AGÜ Mensupları,

Nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ve araştırma sürecinde kullanılan yazılımların online interaktif eğitim platformu AYEUM veritabanı 15 Mart 2019 tarihine kadar Üniversitemiz deneme erişimine açıldı. 

AYEUM veri tabanı, sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma araştırma yöntemleri ile ilgili eğitimler sunar. Ayrıca SPSS, AMOS, R uygulamaları, ENDNOTE, NVIVO, CMA, MAXQDA, MENDELEY, CITAVI, ZOTERO vb. yazılımlara dair online ve interaktif dersler içerir.

Erişim linki: www.ayeum.com  

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı