2018-01-15 15:38:00

Değerli AGÜ üyeleri;

ICE Virtual Library veritabanının 2018 yılı  aboneliği yapılmış olup, Üniversitemizin erişimine açılmıştır. 

ICE Virtual Library inşaat mühendisliği alanında, Thomas Telford Publishers ve The Institution of Civil Engineers tarafından

yayımlanan toplamda 40 e-dergi ve tutanağa 1836’dan günümüze erişim sağlayan bir koleksiyondur.

 

Erişim linki: http://www.icevirtuallibrary.com 

 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı