2017-11-13 14:12:00

Değerli AGÜ üyeleri

WorldScientific  Veritabanı üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır.

Temel amacı Nobel Serileri konusundaki ders materyallerini okuyuculara ulaştırmak olan WorldScientific  Veritabanı, 1901 ile 2005 yılları arasindaki Nobel Ders İcerikleri'ne , 7000'in üzerinde  elektronik kitabın tam metnine ve 130'dan fazla bilimsel derginin tam metin makalelerine erişim sağlamaktadır. 

 

 

İcerdigi konu basliklari:

Matematik 

 Fizik/Doğrusal Olmayan Bilim 

Kimya/Materyal Bilimi/Nanoteknoloji 

Bilgisayar Bilimi 

Mühendislik 

Çevre Bilimi 

TIP ve Sağlık 

Yaşam Bilimleri 

İşletme ve Ekonomi 

Genel ve Populer Bilimler 

Sosyal Bilimler ve Asya Çalışmaları

 

Erişim linki: http://www.worldscientific.com 

Deneme süresi: 13/11/2017-10/12/2017

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı