2017-10-13 14:52:00

Değerli AGÜ Üyeleri,

 

OECD iLibrary ve United Nations iLibrary  veritabanları Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır. Deneme erişimi için gerekli bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

 

OECD iLibrary Erişim Adresi: http://www.oecd-ilibrary.org

UN iLibrary Erişim Adresi      : http://www.un-ilibrary.org/

Deneme Erişimi Bitiş               : 04/11/2017

Online Tanıtım ve Kullanıcı Kılavuzu: http://prezi.com/p-gltra23ut-/oecd-ilibrary/

 

OECD iLibrary veri tabanı,OECD’nin yayınlarını kapsayan bir sistemdir. OECD iLibrary, iktisadi ve idari bilimler başta olmak üzere pek çok sosyal bilim alanında OECD'nin yayınlamakta olduğu; kitaplar, dergiler, istatistikler, toplantı bildirileri, referans kaynakları ve özel OECD koleksiyonlarını içerir.  

 

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı