2017-04-12 15:28:00

Değerli AGÜ üyeleri;

Bilimsel araştırmaları akademik içeriğiyle destekleyen Wiley Online Library’nin araştırmacılara sunduğu en önemli kaynaklardan biri olan Encyclopedia of Life Sciences (eLS)’in   31 Aralık 2017" tarihine kadar deneme erişiminde olacaktır.

Erişim Adresi:  http://www.els.net/WileyCDA/

Encyclopedia of Life Sciences (eLS) Nedir?

eLS; alanında lider araştırmacılar tarafından yazılan 5.000 adet, hakem değerlendirmesinden geçmiş, alıntılanabilen ve her ay güncellenen referans çalışmalarını içeren bir yayındır. eLS, canlı bilimleri alanında öğrenciler, akademisyen ve araştırmacılar için kapsamlı ve güvenilir yayınlar sunar. Renkli illüstrasyonlar ve tablolarla zenginleştirilen içerik dışında, ek bölümler ve terimler sözlüğü gibi temel ve teknik bilgiler de yer alır. eLS makalelerinin yazıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

-  Biyokimya

 - Biyoetik & Felsefe

-  Hücre Biyolojisi

-  Gelişim Biyolojisi

-  Ekoloji

-  Yaşamın Evrimi ve Çeşitliliği

- Genetik & Hastalık

-  İmmünoloji

-  Microbiyoloji

- Moleküler Biyoloji

- Nöroloji

- Bitki Bilimi

- Bilim & Toplum

- Yapısal Biyoloji

- Viroloji

Lisans, yüksek lisans ve üzeri araştırmacılar için değerli bir kaynak niteliği taşıyan eLS’de, yaklaşık olarak yılda 400 makale yayınlanmaktadır.

 

Dear AGU Members,

Encyclopedia of Life Sciences (eLS), one of the most valuable resources offered to researchers by Wiley Online Library which supports scientific research with academic content, will be on trial until 31 December 2017 in our university.

Trial URL: http://www.els.net/WileyCDA/

What is Encyclopedia of Life Sciences (eLS)?

eLS is a monthly-updating reference work containing over 5,000 specially commissioned, peer-reviewed and citable articles written by leaders in the field.eLS offers comprehensive and authoritative coverage of the life sciences for students, lecturers and researchers alike.eLS content is enriched with colour illustrations and tables in addition to appendix and glossary material providing essential and technical information. eLS incorporates articles based on the following subject areas:

 

- Biochemistry

- Bioethics & Philosophy

- Cell Biology

- Developmental Biology

- Ecology

- Evolution & Diversity of Life

- Genetics & Disease

- Immunology

- Microbiology

- Molecular Biology

- Neuroscience

- Plant Science

- Science & Society

- Structural Biology

- Virology

eLS is a valued resource for undergraduates, graduate students and researchers and is updated by approximately 400 articles per year.