2017-03-24 16:34:00

Değerli AGÜ Üyeleri;

Emerald Business, Management & Economics ekitapları kütüphanemizce satın alınmıştır. Erişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Erişim Adresi :  www.emeraldinsight.com

Doğrudan kitaplara erişmek ve tarama yapmak için www.emeraldinsight.com ana sayfasında üst bardan ‘Journals & Books’ sekmesini seçip gelen ekrandan ‘Books Series’ ile onun altında yer alan ‘Only content I have access to ‘ seçeneğini tıklanmalıdır. Kitapların tam metinlerine bölüm bölüm erişilebiliyor, sayfa ve bölüm sayısında sınır yok. 

Kitapların listesini bu adreste Business, Management & Economics listings altında bulabilirsiniz; eBook Series

Dear AGU Members,

Emerald Business, Management & Economics  e-books were purchased by our library. You may find below access information.

Access URL:  www.emeraldinsight.com

In order to reach books directly or search one, click on ‘Journals & Books’ tab on the main page of www.emeraldinsight.com and then click on ‘Books Series’ and ‘Only content I have access to‘ links in turn. Full-text books are available to view chapter by chapter and there is no maximum page or chapter limits for viewing.

You may find the available books list following the link of Business, Management & Economics listings; eBook Series