2017-03-16 09:09:00

Yararlanıcılara Göre Kütüphane Kaynaklarının Ödünç Süreleri 

  Kitap Süre Uzatma Yararlanacakları
Yararlanıcılar Sayısı (gün) Sayısı koleksiyonlar
1) Kurum içi yararlanıcılar        
            a) Ders veren akademik yararlanıcılar 7 90 1 (90 gün) Tümü
            b) Diğer akademik yararlanıcılar 5 30 1 Tümü
            c) İdari yararlanıcılar 3 30 1 Tümü
            d) Öğrenci yararlanıcılar       Tümü
                        i) Ön Lisans ve Lisans öğrencileri 3 30 1 Tümü
                        ii) Lisansüstü öğrenciler 3 30 1 Tümü