2017-01-20 11:15:00

Scifinder veritabanı aboneliğimiz 2017 yılında da devam edecek olup PatentPak ve MethodsNow paketleri de eklenerek güncellenmesi yapılmıştır.

Erişim linki : http://www.cas.org/products/scifindr/index.html

Scifinder kullanımı için nasıl kayıt yapılacağı ve ilgili tanıtım klavuzları ektedir.

-------------------------------------------------------

We have renewed our subscription to Scifinder database. Users can now have access to PatentPak and MethodsNow products as well.

Access URL :http://www.cas.org/products/scifindr/index.html

Please find attached the user manual to learn how to register before starting to use the Scifinder.