2017-01-12 15:45:00

  IOPScience;  veritabanının 2017 yılında aboneliği yapılmış olup üniversitemizin erişimine açılmıştır. 

     IOPScience veritabanı, astronomi ve astrofizik, biyoloji, kimya, bilgisayar, eğitim, mühendislik,ölçüm, materyaller, matematik, tıp, nanoteknoloji, fizik alanlarını kapsayan bir veritabanıdır. Erişim yılı, ilk sayının yayımlandığı yıl olan 1874'ten başlar ve günümüze kadar tüm içerik tam metin olarak açıktır.

Erişim linki : http://iopscience.iop.org/

Kullanım Klavuzu : http://www.eazysolutions.com.tr/wp-content/uploads/2015/08/IOPscience-Userguide1.pdf


We have a 2017 subscription to IOPScience. You can now access the database at our university. 

IOPScience database covers astronomy and astrophysics, biology, chemistry, computer, education, engineering, measurement, materials, mathematics, medicine, nanotechnology, and physics. Access goes back to the first issue published in 1874 and all contents until today is available in full text.

Access URL :http://iopscience.iop.org/

User's guide: http://www.eazysolutions.com.tr/wp-content/uploads/2015/08/IOPscience-Userguide1.pdf