2017-01-12 11:15:00

     RSC (Royal Society of Chemistry); veritabanının 2017 yılında aboneliği yapılmış olup üniversitemizin erişimine açılmıştır.       

     RSC (Royal Society of Chemistry); analitik kimya, biyomoleküler kimya, biyometal, biyoteknoloji, katalizörler, kimyasal biyoloji, kristal mühendisliği, çevre bilimi, yeşil kimya, inorganik kimya, malzeme bilimi, medikal bilimleri, nano bilimi, doğal ürünler, organik kimya, fotokimyasal bilimler, fotobiyolojik bilimler, fiziko-kimya, polimer bilimler, yumuşak malzemeler, ve sistemler biyolojisi gibi bircok konuyu alaninda yayinlanmis 300.000’den fazla makaleyi kapsayan bir kimya veri tabanidir.

    Erişim linki http://pubs.rsc.org/


      We have a 2017 subscription to RSC (Royal Society of Chemistry) database. You can now access it at our university. 

     RSC (Royal Society of Chemistry) is a chemistry database covering more than 300,000 articles published in many topics such as analytical chemistry, biomolecular chemistry, biometals, biotechnology, catalysis, chemical biology, crystal engineering, environmental science, green chemistry, inorganic chemistry, materials science, medicinal chemistry, nanoscience, natural products, organic chemistry, photochemical science, photobiological science, physical chemistry, polymer science, soft materials and systems biology.

   Access URL http://pubs.rsc.org/