2017-01-06 14:15:00

EBSCO uzerinden sunulan Avery Index to Architectural Periodicals2017 yılında aboneliği yapılmış olup üniversitemizin erişimine açılmıştır. 

Avery Index to Architectural Periodicals guncel mimari ve dizayn konusundaki tek kapsamli veri tabanidir.

Erişim linki : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bvh


AGU has subscribed to Avery Index to Architectural Periodicals, which will be available through EBSCO in 2017. 

Avery Index to Architectural Periodicals is the only up-to-date and comprehensive database in architecture and design.

Access URL : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=bvh