Değerli AGÜ üyeleri;

Bilimsel araştırmaları akademik içeriğiyle destekleyen Wiley Online Library’nin araştırmacılara sunduğu en önemli kaynaklardan biri olan Encyclopedia of Life Sciences (eLS)’in   31 Aralık 2017" tarihine kadar deneme erişiminde olacaktır.

Erişim Adresi:  http://www.els.net/WileyCDA/

Encyclopedia of Life Sciences (eLS) Nedir?

eLS; alanında lider araştırmacılar tarafından yazılan 5.000 adet, hakem değerlendirmesinden geçmiş, alıntılanabilen ve her ay güncellenen referans çalışmalarını içeren bir yayındır. eLS, canlı bilimleri alanında öğrenciler, akademisyen ve araştırmacılar için kapsamlı ve güvenilir yayınlar sunar. Renkli illüstrasyonlar ve tablolarla zenginleştirilen içerik dışında, ek bölümler ve terimler sözlüğü gibi temel ve teknik bilgiler de yer alır. eLS makalelerinin yazıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

-  Biyokimya

 - Biyoetik & Felsefe

-  Hücre Biyolojisi

-  Gelişim Biyolojisi

-  Ekoloji

-  Yaşamın Evrimi ve Çeşitliliği

- Genetik & Hastalık

-  İmmünoloji

-  Microbiyoloji

- Moleküler Biyoloji

- Nöroloji

- Bitki Bilimi

- Bilim & Toplum

- Yapısal Biyoloji

- Viroloji

Lisans, yüksek lisans ve üzeri araştırmacılar için değerli bir kaynak niteliği taşıyan eLS’de, yaklaşık olarak yılda 400 makale yayınlanmaktadır.

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı