Değerli AGÜ üyeleri
WorldScientific  Veritabanı üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır.
Temel amacı Nobel Serileri konusundaki ders materyallerini okuyuculara ulaştırmak olan WorldScientific  Veritabanı, 1901 ile 2005 yılları arasindaki Nobel Ders İcerikleri'ne , 7000'in üzerinde  elektronik kitabın tam metnine ve 130'dan fazla bilimsel derginin tam metin makalelerine erişim sağlamaktadır. 
 
 
İcerdigi konu basliklari:
 
Matematik
 Fizik/Doğrusal Olmayan Bilim 
Kimya/Materyal Bilimi/Nanoteknoloji 
Bilgisayar Bilimi 
Mühendislik 
Çevre Bilimi 
TIP ve Sağlık 
Yaşam Bilimleri
İşletme ve Ekonomi 
Genel ve Populer Bilimler 
Sosyal Bilimler ve Asya Çalışmaları
 
Deneme süresi: 13/11/2017-10/12/2017
 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 
***************************************************************
Değerli AGÜ mensupları,
 
Biyoloji, ekoloji ve çevre bilimleri alanında 200 dergiye tam metin erişim sağlayan bir platform olan BioOne Complete 30/11/2017 tarihine kadar üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır. İlgili kılavuz için tıklayınız.
 
Erişim Adresiwww.bioone.org
Erişim Tarihleri: 25 Ekim – 30 Kasım 2017
 
 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 
***************************************************************
Değerli AGÜ mensupları,
 
Pearson yayınevine ait VitalSource e-book platformu 13/12/2017 tarihine kadar Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır.
 
Bu deneme erişimi kapsamında Pearson yayınevine ait, tüm disiplinlerde, ekli listede detaylı bilgileri yer alan 1500'den fazla e-kitaba aynı anda 3 kullanıcı 1 günlük ödünç süresiyle tam metin erişim sağlayabilecektir.
 
 
Erişim Aralığı : 19/10/2017-31/12/2017
 
Dijital Platform Üzerinden kitaplara erişim kılavuzuna buradan ulaşabilirsiniz.
 
Kitabın açıldığı platformun araçlarının (fosforlu kalem aracı, not alma, alıntı yapma, çıktı alma vs.) kullanımı için gerekli olan kılavuza da buradan ulaşabilirsiniz.
 
 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 
 
***************************************************************
Değerli AGÜ Üyeleri,
 
OECD iLibrary ve United Nations iLibrary  veritabanları Üniversitemiz deneme erişimine açılmıştır. Deneme erişimi için gerekli bilgiler aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
 
OECD iLibrary Erişim Adresi: http://www.oecd-ilibrary.org
UN iLibrary Erişim Adresi      : http://www.un-ilibrary.org/
Deneme Erişimi Bitiş               : 04/11/2017
Online Tanıtım ve Kullanıcı Kılavuzu: http://prezi.com/p-gltra23ut-/oecd-ilibrary/
 
OECD iLibrary veri tabanı,OECD’nin yayınlarını kapsayan bir sistemdir. OECD iLibrary, iktisadi ve idari bilimler başta olmak üzere pek çok sosyal bilim alanında OECD'nin yayınlamakta olduğu; kitaplar, dergiler, istatistikler, toplantı bildirileri, referans kaynakları ve özel OECD koleksiyonlarını içerir.  
 
 
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

***************************************************************

Değerli AGÜ Üyeleri,

DETAIL inspiration veritabanı , üniversitemizde demene erişimine açılmıştır.

 

Görüntü ve referans veritabanı olarak, mimarlara yapı çözümleri ararken destek olmak adına doğru ve ilgili görselleri esin kaynakları olarak sunar. Son 30 yıl içinde yapılan 3,000 projeyi içerir, böylece referans fotoğraflara, çizimlere, teknik ürün bilgilerine iyi yapılandırılmış bir arama ve filtreleme sistemi içinde erişim sağlar. Bütün projelerle ilgili açıklamalar indirilebilir.

 

Erişim süresi: 02/10/2017-02/11/2017

Erişim adresi: www.detail-online.com/inspiration

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

*****************************************************     

Değerli AGÜ üyeleri;

Bilimsel araştırmaları akademik içeriğiyle destekleyen Wiley Online Library’nin araştırmacılara sunduğu en önemli kaynaklardan biri olan Encyclopedia of Life Sciences (eLS)’in   31 Aralık 2017" tarihine kadar deneme erişiminde olacaktır.

Erişim Adresi:  http://www.els.net/WileyCDA/

Encyclopedia of Life Sciences (eLS) Nedir?

eLS; alanında lider araştırmacılar tarafından yazılan 5.000 adet, hakem değerlendirmesinden geçmiş, alıntılanabilen ve her ay güncellenen referans çalışmalarını içeren bir yayındır. eLS, canlı bilimleri alanında öğrenciler, akademisyen ve araştırmacılar için kapsamlı ve güvenilir yayınlar sunar. Renkli illüstrasyonlar ve tablolarla zenginleştirilen içerik dışında, ek bölümler ve terimler sözlüğü gibi temel ve teknik bilgiler de yer alır. eLS makalelerinin yazıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir:

-  Biyokimya

 - Biyoetik & Felsefe

-  Hücre Biyolojisi

-  Gelişim Biyolojisi

-  Ekoloji

-  Yaşamın Evrimi ve Çeşitliliği

- Genetik & Hastalık

-  İmmünoloji

-  Microbiyoloji

- Moleküler Biyoloji

- Nöroloji

- Bitki Bilimi

- Bilim & Toplum

- Yapısal Biyoloji

- Viroloji

Lisans, yüksek lisans ve üzeri araştırmacılar için değerli bir kaynak niteliği taşıyan eLS’de, yaklaşık olarak yılda 400 makale yayınlanmaktadır.

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı