Abdullah Gül Üniversitesi Kütüphanesi, öğrencilerin, akademik personelin ve dış kullanıcıların, kütüphanenin mevcut hizmetleri ve aktiviteleri hakkındaki görüşlerini alarak, kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi gereken noktaları belirlemek amacıyla 2017 yılı içinde bir Kullanıcı Memnuniyeti Anketi düzenlemiştir. Aşağıdaki soruların üzerine tıklayarak anket ile ilgili detaylı sonuçları görebilirsiniz. Ankete katılan herkese teşekkür ederiz.

1. ve 2. sorular Katılımcı Profilinden oluşmaktadır.

3.AGÜ  Kütüphanesini hangi sıklıkta kullanıyorsunuz?

4.Kütüphaneyi genellikle hangi saatler arasında kullanıyorsunuz? 

5.AGÜ Kütüphanesini hangi amaçla kullanıyorsunuz? (Kitap Ödünç Almak, Araştırma Yapmak, Ödev Yapmak vb.)

6.Kütüphane koleksiyonu içerisinde aşağıdaki kaynak türlerinden en çok hangisini kullanıyorsunuz? Birden çok seçenek işaretleyebilirsiniz. ( Basılı Kitap, Basılı Dergi, Elektronik Kaynaklar vb.)

7.Aşağıdaki materyalleri ne sıklıkla kullanıyorsunuz? ( araştırma yapmak, derse hazırlanmak, hobi olarak vs.)

8.İlgi alanınız doğrultusunda   aşağıdaki koleksiyonları güncellik yönünden değerlendirir misiniz? 

9.İlgi alanınız doğrultusunda, aşağıdaki koleksiyonları konu çeşitliliği açısından değerlendirir misiniz ?

10.Aşağıdaki kütüphane koleksiyonlarını ne amaçla kullandığınızı belirtir misiniz?

11.AGÜ Kütüphanesi’nin web sayfasından memnuniyetinizi aşağıdaki kiterlere göre değerlendiriniz?

12.AGÜ Kütüphanesi web sayfasını hangi sıklıkta ve hangi amaçlarla kullanıyorsunuz? 

13.AGÜ Kütüphanesi katalog tarama sistemini değerlendirebilir misiniz? 

14.AGÜ Kütüphanesi personeli ile ilgili olarak aşağıdaki sorulara cevap verebilir misiniz? 

15.AGÜ Kütüphanesi’nin fiziksel özelliklerini aşağıdaki kriterlere göre değerlendiriniz? (aydınlatma, ısıtma, havalandırma vb.)

16.Aşağıdaki kütüphane hizmetlerini memnuniyet derecesine göre değerlendiriniz? (Ödünç verme, danışma hizmeti, Reserve Hizmet vb.)

17.AGÜ Kütüphane hizmetlerini genel olarak değerlendiriniz?

18.Yukarıda belirtilenler dışında eklemek istediğiniz görüş ve taleplerinizi belirtiniz .